SSH Nedir?

SSH Nedir?

Telnet ve rlogin gibi ağ üzerindeki  sunucu ile iletişim sağlayan bağlantı protokoldür. SSH “Secure Shell” yani güvenli kabuk anlamına gelir. SSH her ne kadar Telnet’e benzesede  Telnet güvensiz bir ortamdır. Çünkü Telnet de bağlantı şifrelenmeden gerçekleştirilirken, SSH güvensiz makineler arasındaki iletişimi güçlü bir kripto yöntemiyle bilgileri anlaşılmaz bir hâle dönüştürülerek şifreler. Böylece güvenli bir bağlantı ortamı sağlamış oluruz.

SSH ile bağlantının gerçekleştirilebilmesi için bağlanmak istediğimiz sunucuda kullanıcı hesabı,  şifresi bulunması  ve  SSH programlarından  herhangi birine sahip olarak sunucuya bağlantı sağlayabiliriz. SSH uygulaması her nerede olursanız olun uzak sunucunun güvenliğini ve bakım ayarlarını komutlar ile yönetmenize imkan sağlar.

SSH kullanabilmek için programlara ihtiyacımız olduğunu belirtmiştik. Kullanıcılar genellikle bu işlem için “Putty” adlı programı kullanmaktadır. Bu programa buradan erişebilirsiniz. Şimdi size putty programı ile linux sunuculara bağlanmayı açıklayacağım. Öncelikle yukarda vermiş olduğum bağlantıdan Putty programını indirmelisiniz. Daha sonra indirdiğiniz programı açıyoruz ve karşımıza putty configuration bölümü karşımıza gelecek.

SSH Nedir?

Resimde görünen   hostname ve ip adres yazan yere bağlanmak istediğiniz sucunun ip adresini veya  host adını yazıyorsunuz. Port olarak 22 yazacak bunu değiştirmiyoruz. SSH’ın default portu 22 dir. Daha sonra open butonuna tıkladığımızda putty nin komut penceresi gelecektir. Burada belirlenmiş olan kullanıcı adı ve parolayı girerek bağlantı sağlayabilirsiniz. Eğer sürekli aynı sunucuya bağlanıyorsanız resimde saved sessions yazan yere  daha önce yazmış olduğunuz hostname veya ip  yazıp save butonun tıklayıp, gerekli bilgileri girerek otomatik bağlantı da sağlayabilirsiniz. Bağlandıktan sonra sunucuyu kontrol etmek için Linux komutlarına ihtiyacınız olacak. Aşağıda bazı Linux komutlarının ne işe yaradıklarını açıkladım.

Linux Komutları;

ls  :Dizinde bulunan dosya veya klasörleri listeler.

ls -l  :Dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.

ls -a  :Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.

cp  :Dizin veya dosya kopyalama olanağı sağlar.

useradd  :Linux sistemine kullanıcı ekler

userdel  :Sistemde bulunana kullanıcıyı siler.

usermod  :Sistemde bulunan kullanıcının özelliklerini değiştirir.

last  :Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.

mkdir  :Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.

rmdir  :Belirtilen dizini silmenizi sağlar.

rm  :Dosya silmenizi sağlar.

rm -rf  :Dizin silmenizi sağlar.

top   :Sistem cpu kullanımını gösterir.

cd  :Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.

cd ..  :Bir üst dizine geçmenizi sağlar.

cd ~  :En üst dizine çıkmanızı sağlar.

killall  :Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.

reboot :Sunucuya restart atar.

 

Comments are disabled

© 2015 Php Hosting.